Jeśli jesteście zainteresowani  zaproszeniami ślubnymi i dodatkami ślubnymi zapoznajcie się z instrukcją "Jak zamawiać?". Ukaże Wam ona jak krok po kroku dokonać zamówienia. 


Preferujemy kontakt mailowy. Prosimy, by utrzymywać wzajemną korespondencję w jednym wątku mailowym, gdyż znacznie ułatwi to naszą współpracę.ZAMAWIANIE ZAPROSZEŃ


Etap 1. Kontakt i wybór modelu

1. Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy (artirea.kc@gmail.com).
W mailu padają Państwo:
- datę ślubu (w tytule),
- liczbę potrzebnych zaproszeń, orientacyjnie (w treści)
- wzór zaproszenia (wszystkie wzory zaproszeń wraz z ich dokładnymi numerami znajdują się w menu bocznym po lewej stronie). Najlepiej jednak podesłać zdjęcie zaproszenia, które Was interesuje. 


Etap 2. Kosztorys i wysyłka formularza

1. Po otrzymaniu maila wysyłamy do Was cennik wybranych zaproszeń.
2. Po zapoznaniu się z kosztorysem wysyłacie do nas odpowiedź, czy decydujecie się na złożenie zamówienia i ponownie określacie finalną ilość zaproszeń.

Kwestię ilości zaproszeń należy przemyśleć dokładnie, bowiem minimalna ilość domówionych sztuk to 10. Ponadto liczba zaproszeń zazwyczaj jest o połowę mniejsza niż liczba gości (parom, małżeństwom wręcza się z reguły jedno zaproszenie), warto też pomyśleć o jednym zaproszeniu dodatkowym, które stanie się pamiątką, a także o kilku zaproszeniach „awaryjnych”.

3. Po otrzymaniu wstępnych  informacji odsyłamy do Was maila zawierającego formularz zamówienia i niezbędniki ukazujące przykładowe teksty zaproszeń, sentencje, czcionki, itp.


Etap 3. Wypełnienie formularza, stworzenie projektu, poprawki

1. Otrzymany formularz wypełnij, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i odeślij na nasz adres mailowy. Wypełnienie i odesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem transakcji i podjęciem zobowiązań przez obie strony. 
2. Po otrzymaniu uzupełnianego formularza potwierdzamy przyjęcie zlecenia,  tworzymy elektroniczny projekt zaproszenia i wysyłamy go do Ciebie w celu akceptacji. Trwa to maksymalnie 3-4 dni robocze.
3. Po zapoznaniu się z projektem mailowo informujesz nas o ewentualnych uwagach i poprawkach
4. Nanosimy Twoje poprawki i odsyłamy projekt do ostatecznej akceptacji.


Etap 4. Ostateczna akceptacja zamówienia i realizacja

1. Po zaakceptowaniu przez Ciebie ostatecznego projektu przystępujemy do właściwej realizacji Twojego zamówienia. Trwa ona maksymalnie 10 dni roboczych (w przypadku zamówienia do 110 sztuk, lub 14 dni roboczych powyżej 110 sztuk)., a czas ten liczony jest od ostatecznego zaakceptowania projektu, albo wpłaty pieniędzy na konto – w zależności, która z czynności została dokonana jako ostatnia.
2. O wysyłce zaproszeń na wskazany przez Ciebie adres zostaniesz poinformowany sms

ZAMAWIANIE PRÓBEK


Zamówienia do 10 sztuk traktowane są jako próbki. Oznacza to, że wysyłamy do Ciebie wybrany wzór zaproszenia z losowymi danymi takimi jak:
tekst zaproszenia, czcionki, ozdobniki itp.

Jako próbki wysyłamy jedynie zaproszenia, bez dodatków ślubnych. 

Etap 1. Kontakt i wysyłka niezbędnych danych1. Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy
(artirea.kc@gmail.com).

W mailu podajecie:
- w tytule: adnotację „próbki”
- w treści: adres, na jaki powinniśmy wysłać próbki zaproszeń, ilość próbnych zaproszeń i wzór.

2. Po otrzymaniu maila wysyłamy do Was kwotę do zapłaty za próbki wraz z terminem płatności. końcowy kosztorys. Koszt zaproszenie jest taki sam jak zaproszeń z cennika + koszty wysyłki listem poleconym priorytetowym (od 7-10 zł w zależności od ilości zamówionych próbek)

Etap 2. Realizacja zamówienia

1. Po wpłacie pieniędzy na nasze konto rozpoczynamy
realizację zamówienia. Trwa ona maksymalnie 4-5 dni roboczych.

2. O wysyłce próbek na wskazany przez Ciebie adres zostaniesz poinformowany drogą mailową.

 W NAJBARDZIEJ PRACOWITYCH MIESIĄCACH ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA REALIZACJI PRÓBEK ZE WZGLĘDU NA DUŻE OBŁOŻENIE PRACĄ. 


ZAMAWIANIE DODATKÓW


Ze względu na to, iż dodatki  robione są ręcznie posiadamy limity zleceń, jakie jesteśmy w stanie wykonać w danym czasie, dlatego zamówienie na dodatki  proszę kierować maksymalnie do 1,5 miesiąca przed ślubem. 


Etap 1. Kontakt i wybór rodzaju dodatków

1. Przed złożeniem zamówienia konieczny jest kontakt mailowy (artirea.kc@gmail.com).
W mailu padają Państwo:
- datę ślubu (w tytule),
- rodzaj i ilość poszczególnych dodatków.
- wzór dodatków (wszystkie wzory dodatków wraz z ich dokładnymi numerami znajdują się w menu bocznym po lewej stronie). Najlepiej jednak podesłać zdjęcie dodatków, które Was interesuje.
2. Po otrzymaniu maila wysyłamy do Państwa końcowy kosztorys.

Etap 2. Kosztorys i wysyłka formularza

1. Po zapoznaniu się z kosztorysem wysyłacie Państwo odpowiedź, czy decydujecie się na złożenie zamówienia.
2. Po otrzymaniu potwierdzenia wysyłamy formularz zamówienia i niezbędniki ukazujące przykładowe teksty, sentencje, czcionki, itp.niezbędne do dalszej realizacji zamówienia.

Etap 3. Wypełnienie formularza, stworzenie projektu, poprawki

1. Otrzymany formularz, wypełnij, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i odeślij na nasz adres mailowy. Wypełnienie i odesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem transakcji i podjęciem zobowiązań przez obie strony. 
2. Po otrzymaniu uzupełnianego formularza potwierdzamy przyjęcie zlecenia. Po tym fakcie oczekujecie na projekt wybranych dodatków. (Czas oczekiwania na projekty dodatków jest różny, w zależności od tego jaka ilość różnych dodatków została zamówiona - o czasie oczekiwania zostaniecie poinformowani w mailu).
3. Po otrzymaniu projektów i zapoznaniu się z  nimi mailowo informujesz nas o ewentualnych uwagach i poprawkach
4. Nanosimy Twoje poprawki i odsyłamy projekt do ostatecznej akceptacji.

Etap 4. Ostateczna akceptacja projektu, realizacja

1. Po zaakceptowaniu przez Ciebie ostatecznego projektu i po wpłacie pieniędzy na konto przystępujemy do właściwej realizacji Twojego zamówienia. (Czas oczekiwania na realizację zamówienia jest różny w zależności od tego jaka ilość różnych dodatków została zakupiona - o czasie oczekiwania zostaniecie poinformowani w mailu).
2. O wysyłce dodatków na wskazany przez Ciebie adres zostaniesz poinformowany sms


Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym.


Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego projektu, spoza dostępnych wzorów zaproszeń i dodatków. Szczegółowe informacje dotyczące projektu indywidualnego znajdziesz tutaj